Impology
English Nederlands

Home

Consultancy voor de gezondheidszorg

  • Is verandering gewenst?
  • Loopt het toekomstig (operationele) resultaat van uw organisatie gevaar?
  • Is er een structureel probleem in uw medische staf, de procesorganisatie of bestuurlijk dat steeds weer de kop op steekt?
  • Vindt u strategie noodzakelijk maar bent u te druk met dagelijkse werkzaamheden?
  • In welke richting ontwikkelt zich de markt? Welke beleidsmaatregelen vormen kansen of bedreigingen? Op welke fronten moeten buffers worden opgebouwd? 

Impology helpt opdrachtgevers bij het maken van weloverwogen keuzes, het ontwikkelen van een praktische strategie en het benodigde projectmanagement benodigd voor het realiseren van veranderprocessen met de bijbehorende resultaten.

Allereerst bepalen we met behulp van onze bedrijfskundige kennis, analyses en up-to-date inzichten de onderliggende oorzaken van problemen. Vervolgens ontwikkelen wij verschillende oplossingsrichtingen en indien gewenst begeleiden wij het veranderingstraject bij het implementeren van de gekozen oplossingen.

Van visie naar werkelijkheid in de praktijk

Welkom bij Impology.

          

Paul Asbreuk MBA Ing. ESlog    Martien Kroeze MBA Ing.

Oprichters Impology