Onze diensten

Onderstaande combinatie van diensten stelt Impology in staat voor haar opdrachtgevers; resultaat gericht de (zorg)keten te optimaliseren, daardoor integraal kosten te verlagen en de kwaliteit te verbeteren. Met onze ervaring in veranderingsprocessen geven wij voortvarend richting aan mensen (en daarmee de organisatie) en creëren tegelijkertijd de rust en stabiliteit die nodig zijn om gewenste ontwikkelingen te realiseren.

Strategie ontwikkeling

Bij een gemiddelde zorgorganisatie zijn met name; focus, optimaliseren van de bedrijfsvoering en het realiseren van kostenbesparingen bepalend voor verbetering van het ‘bedrijfsresultaat’. Impology ontwikkelt strategieën die aansluiten bij uw visie en bedrijfsvoeringsprocessen. Op basis hiervan vind een effectiviteitslag (doe de goede dingen) en een efficiency slag (doe de dingen goed) plaats.

Bijdragen aan zorg-, kwaliteit- en doelmatigheidsverbeteringen

Met behulp van de Kobetsu Kaizen filosofie (継続的改善, Japans voor "continue gericht veranderen naar beter") helpt Impology haar opdrachtgevers veranderingen om te zetten in tastbare en blijvende verbeteringen. Het implementeren van een nieuwe strategie betekent een verandering voor mensen, van apparatuur, processen en mogelijk ook de organisatie structuur. Impology heeft meer dan twintig jaar ervaring met het uitvoeren van objectieve analyses en het opstellen van gestructureerde business cases -rechtvaardiging van het verbeterproject gezien de optimale bijdrage aan het gewenste resultaat-, waardoor het mogelijk is de juiste veranderingen uitvoeren en deze veranderingen juist uitvoeren.

Project- en verandermanagement

Realisatie van gewenste veranderingen in de gezondheidszorg vereisen een gestructureerde wijze van het plannen, delegeren, bewaken en beheersen van alle aspecten van een project. Ook ondersteuning bij het veranderen en stimuleren van de betrokkenen is cruciaal voor realisatie binnen de doelen voor tijd, kosten, kwaliteit, scope, benefits en risico’s. Impology biedt haar opdrachtgevers ervaren project/veranderspecialisten: sociaal vaardig, met een brede algemene kennis, basiskennis van het betreffende vakgebied van het project en de senioriteit die van een leider projectleider verwacht mag worden. Bij veranderprojecten in de gezondheidszorg is Impology een zekere keuze. In dergelijke complexe situaties is doelmatig project-/verandermanagement immers een vak apart.

Management Development en Interim Management

Evalueren en ontwikkelen van uw ‘human capital’ is noodzakelijk om succesvol te blijven acteren in de gezondheidszorg. Veranderingsprocessen behoeven nadrukkelijk sturing en in dergelijke trajecten is het zinvol de benodigde competenties van het Management (Team) optimaal te ontwikkelen. Daarnaast kan er sprake zijn van een piekbelasting voor de organisatie door bijvoorbeeld een calamiteit, een project of plotseling vertrek van bestuurder. Impology heeft ruim 15 jaar ervaring met management development en het succesvol (tijdelijk) invullen van gaten die dreigen te (of zijn) ontstaan.