Procesbegeleider bij voorgestelde concentratie (sluiten van verloskundige afdeling).

Situatie: Binnen het kader van versterkte samenwerking tussen twee ziekenhuizen wordt vanuit RvB van het ziekenhuis en de maatschap gynaecologen het voorstel gedaan de verloskundige afdeling van het kleinste ziekenhuis te sluiten. De verloskundige kring zoekt ondersteuning om als volwaardig partner betrokken te kunnen worden in dit besluitvormingsproces.

Taak: Het versterken van de verloskundige kring tot volwaardig gesprekspartner en het borgen van een goed besluitvormingsproces.

Acties:
1. Benoeming tot gespreksleider bij besprekingen tussen RvB ziekenhuizen, maatschap gynaecologen en verloskundige kring.
2. Voorbereiden en voorzitten van de verschillende overleggen.
3. Escalatie naar commissaris van de koningin van de provincie om impasse te doorbreken.
4. Inzet van onafhankelijk expert om consequenties van de voorgestelde concentratie in kaart te brengen.
5. Vergroten kennis en inzicht bij de verloskundige kring.
6. Samen met verloskundige kring het in kaart brengen van alternatieven.

Resultaat: Het advies van de onafhankelijke expert is bepalend geweest bij de besluitvorming. De verloskundige kring heeft direct kunnen anticiperen op het besluit.