Over Impology

Veranderen is een vak

Impology is een adviesbureau dat ondersteunt bij visie- en beleidsvorming voor de toekomstige groei en succes van uw organisatie en hiervoor praktische strategiescenario’s ontwikkelt. Impology hecht aan haar onafhankelijkheid, authenticiteit en klantgerichtheid.

Wij willen blijvende impact creëren en handelen daardoor vaak meer als ondernemer dan als adviseur. Onze opdrachtgevers zijn dan ook onze business partners; wij bieden onze denkkracht en kennis over optimaliseren van bedrijfsvoering en succesvolle veranderingen en opdrachtgevers bieden grondige (medisch) inhoudelijke kennis over hun segment binnen de gezondheidssector. Door elkaars krachten te bundelen, co-creëren we uw toekomst. 


Impology begeleidt organisaties in de gezondheidszorg bij het effectiever en efficienter organiseren van hun bedrijfsprocessen en het realiseren van gewenste verbeteringen op basis van ijzersterke businesscases. Impology heeft de ambitie om creatieve en vooral effectieve en duurzame oplossingen te ontwikkelen die naadloos aansluiten op de specifieke context. Een duidelijke visie, een bijbehorende strategie en inzicht in de beschikbaarheid van mensen en middelen vormen hierbij voor Impology de fundamenten van zorgvuldige en succesvolle veranderingstrajecten in het (deels) publieke domein van de gezondheidszorg.

Bureau expertise

Sinds 2008 ondersteunt Impology opdrachtgevers in de gezondheidszorg (specialisatie geboortezorg) en het publieke domein bij het succesvol realiseren van veranderingsprocessen. In 2009 werd Nederland geconfronteerd met rapporten dat de geboorte uitkomsten in Nederland achterbleven bij die uit omliggende landen. Door onze betrokkenheid bij VSV’s hebben we vanaf dat moment mede vorm gegeven aan het verbeteren van de geboortezorg op basis van de aanbevelingen vanuit VWS gebundeld in “Een goed begin”. Vanaf 2010 hebben wij ons gefocust op het terrein van strategische en praktische samenwerkingsverbanden binnen de zorgsector en op het snijvlak van het medisch en sociaal domein. Onze adviseurs zijn specialisten op dit terrein en hebben oog voor de context en dynamiek van complexe samenwerkingsverbanden (zoals bijvoorbeeld VSV's en lokale coalities). 

Met de komst van het actieprogramma Kansrijke Start is vanaf 2018 ingezet op het bieden van zorg en ondersteuning aan gezinnen in kwetsbare situaties met als doen ieder kind de best mogelijke start van zijn of haar leven en een optimale kans op een goede toekomst te bieden. Onze bestuurlijke ervaring zetten we in voor realisatie van de vereiste integraliteit op het terrein van strategische en praktische samenwerkingsverbanden op het snijvlak van het medisch en sociaal domein. 
Gelijkwaardigheid en integrale preventieve aanpak zijn kernwoorden uit die aanbevelingen die als een rode draad terugkomen in onze activiteiten en expertise. 

Alleen ga je misschien sneller, samen kom je verder!

Hoewel Impology uitstekend complexe zaken tot een begrijpelijk model simplificeert, realiseren we ons zijn dat de wereld echt wat gecompliceerder is dan zo’n model weergeeft. Wij beperken ons niet alleen tot het resultaat onder de streep en de organisatorische consequenties van een advies, maar achten een positieve persoonlijke en maatschappelijke ontwikkeling (“collective human capital contribution”) van evengroot belang. Daarnaast investeert Impology zelf ook in haar professionals en daarmee de beschikbare denkkracht ten bate van haar opdrachtgevers. Wij identificeren ons daarmee met de gezondheidszorg die zich kenmerkt als ‘een bedrijfstak voor en door mensen!’