Goede Start

De kans op een goede gezondheid en een succesvolle toekomst is niet voor iedereen gelijk. Dit vraagt meer aandacht voor preventie en sociaal-economische verschillen vanaf de vroege start. Goede Start is het programma dat zich met inwoners en alle Goede Start partners richt op een goede start voor de volgende generatie inwoners van de Veenkoloniën, inzet dus voor een goede, gezonde start! Impology verzorgt het projectmanagement van Goede Start. 

Onderstaande korte video legt uit waaraan we werken in het project Goede Start.  

Impology is eindverantwoordelijk voor het project Goede Start. De volgende activiteiten zijn ondergebracht in het programmabureau Goede Start:

 • Begeleiden 11 lokale coalities
 • Opzetten training voor lokale coalities met elementen uit Positieve Gezondheid (PG), Gezamenlijk inschatten Zorgbehoefte (GIZ) en Alpha-NL (vroegsignaleringsmethodiek TNO), TNO, NJI en trainers PG zijn lid van de werkgroep.
 • Opzetten monitoring Goede Start, met Tessa Roosenboom (hoogleraar vroege ontwikkeling en gezondheid en voorzitter werkgroep monitoring Kansrijke Start) als adviseur.
 • Opzetten doorgaande lijn Centering programma’s. Verbinden Centering Pregnancy, Centering Parenting en voorlichting op MBO op basis van centering methodiek. TNO en Centering Healthcare NL zijn lid van de werkgroep.
 • Implementatie van Nu Niet Zwanger, Centering Programma’s, GIZ, verbeterde screening herkennen lage basisvaardigheden, Moeders van Rotterdam.
 • Opzetten integrale aanpak rookvrij opgroeien.
 • Training in (sociocratische) besluitvorming binnen coalities.

 

Hiervoor bieden we de volgende expertise vanuit ons team:

 • Inhoudelijk coördinatorschap Nu Niet Zwanger
 • Projectleiding implementatie Nu Niet Zwanger
 • Voormalig Bestuurders van VSV’s
 • Verloskundigen en verpleegkundige
 • Bestuurder Landelijke Federatie van VSV’s
 • Ervaringsdeskundigheid in generatiearmoede en sociale uitsluiting
 • Ervaringsdeskundigheid in kwetsbaar ouderschap (veerkrachtige ouders)

Op de website van Goede Start vindt u meer informatie over het programma en de realisatie van de activiteiten

 

Hieronder kunt u kennisnemen van enkele andere voorbeelden onze expertise.

Indien u geinteresseerd bent in gedetaileerde informatie omtrent een van bovenstaande projecten, wilt kennismaken en verkennen of onze kennis aansluit bij uw behoefte of vrijblijvend contact wilt opnemen klik dan hier.