Bij een goede start hoort een goed begin

Situatie | Dit project in Zuid West Drenthe richt zich zowel op het bevorderen van gezond zwanger worden en zijn, als op het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen zwangere vrouwen (en een goede start van de nieuwe generatie). Er is veel gezondheidswinst te behalen door beïnvloeding van leefstijl en leefsituatie. Tevens wonen in sommige gebieden relatief veel (aanstaande) moeders (en kinderen) in achterstandssituaties. Hier is sprake van extra risico's op een gezondheidsachterstand en daarmee een grotere kans op een negatieve zwangerschapsuitkomst. Door bij een verhoogd risico de aanpak af te stemmen op de gezinssituatie wordt de kwaliteit en doelmatigheid van zorg vergroot.

Projectdeelnemers | gemeenten, ziekenhuis (O&G en kindergeneeskunde), kraamzorg, verloskundigen, huisartsen, CJG, GGD, middelbare scholen.

Taak | Onafhankelijk projectmanagement, bruggenbouwer tussen verschillende partijen en ontwikkeling van maatwerkzorg die aansluit bij de individuele zorgbehoefte en resulteert in een gezonde volgende generatie.

Actie | Samen vaststellen van uiteindelijk doel om ‘alle baby's zo gezond mogelijk ter wereld te laten komen, om zo op jonge leeftijd een goede start te maken’. Opzetten van projectstructuur en bewaken van de voortgang. Managen van alle betrokkenen, variërend van het VSV Zuid West Drenthe, de lokale gemeenten en CJG. Mede ontwikkelen en implementeren van zorgpaden die de periode van voor de conceptie tot na de geboorte omvatten waarin de benodigde zorg van alle zorgverleners op samenhangende wijze is georganiseerd en wordt geleverd.

Resultaat | Projectmanagement verricht binnen tijd en financiële begroting. Ontwikkeling van concrete zorgpaden binnen gewenste tijdschema. Eerste resultaten van aangepaste werkwijze zichtbaar na 12 maanden, daarna worden de uitkomstindicatoren elk half jaar uitgebreid.

Indien u geinteresseerd bent in gedetaileerde informatie van dit project klik dan hier.