Adviseur bij project berekeningssystematiek

Situatie: Bij een zorgkoepel is behoefte aan een schema dat als hulpmiddel kan worden gebruikt bij het inzichtelijk maken van kosten en salarissen van zorgprofessionals met een eigen praktijk, - die waarnemen en - in loondienst. Ondersteuning van de werkgroep is gewenst.

Taken:
1. Coördinator werkgroep data analyse.
2. Inzichtelijk en begrijpbaar maken van financiële data voor de betrokken projectleden.
3. Bewaken van balans tussen de verschillende belangengroepen.


Acties:
1. Coördinatie voor analyse van de jaarrekeningen van ongeveer 50 praktijken.
2. Opstellen van formats, calculatie schema's en handleidingen
3. Inzichtelijk maken van de impact van voorgestelde besluiten of voorstellen op het projectdoel.

Resultaat: Na negen maanden oplevering van het project inclusief formats, calculatieschema's en handleidingen.